Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Miejska Jaworzna VIII kadencji

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wybraną 21 października 2018 roku Radę Miejską w Jaworznie stanowi 23 radnych zrzeszonych w trzech klubach: "Jaworzno Moje Miasto", "Prawo i Sprawiedliwość" oraz "Koalicja Obywatelska".

Radni Klubu "Jaworzno Moje Miasto" (7)

  • Czarny Marzena
    okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
  • Kaczmarek Tadeusz
    okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
  • Kowalski Mariusz
    okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
  • Pieczara Mirosław
    okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
  • Pycia Sebastian
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Smoliło-Żabińska Jolanta
    okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
  • Zuber Ewa
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)

Radni Klubu "Prawo i Sprawiedliwość" (7)

  • Domagalski Dawid
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Kondoszek Teresa
    okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
  • Lichota Anna
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Maciejowski Ryszard
    okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
  • Papuga Janusz
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Stanek Maciej
    okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
  • Więckowski Wiesław
    okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)

Radni Klubu "Koalicja Obywatelska" (9)

  • Bochenek Maciej
    okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
  • Chmielewska Renata
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Ciołczyk Janusz
    okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
  • Głąbik Ewa
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Guja Dorota
    okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
  • Piętak Grzegorz
    okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
  • Sędor Tomasz
    okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
  • Sikora Barbara
    okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
  • Ziętek Barbara
    okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)

Prezydium Rady Miejskiej

  • Tadeusz Kaczmarek - przewodniczący
  • Anna Lichota - wiceprzewodnicząca
  • Wiesław Więckowski - wiceprzewodniczący
  • Tomasz Sędor - wiceprzewodniczący