Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Paweł Silbert - Prezydent Miasta

Zakres obowiązków  Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.


Zakres obowiązków

Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.

Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań prezydenta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu miasta.

Sekretariat

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno, I piętro
tel. (+48 32) 618 15 40
e-mail: prezydent@um.jaworzno.pl

Przyjęcia mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Prezydent przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00. Zapisy od godz. 13.00.

Aby spotkać się z Prezydentem Miasta w sprawie skarg i wniosków należy zgłosić się do sekretariatu prezydenta, zarejestrować się i wypełnić wniosek opisując swoją sprawę. Rejestracji należy dokonać osobiście i tylko w dniu przyjęć.

Przyjęcia przedsiębiorców

Środa w godz. 12.00-14.00

Aby spotkać się z Prezydentem Miasta należy zgłosić ten fakt telefonicznie do sekretariatu prezydenta. 

Zastępca Prezydenta

Łukasz Kolarczyk

Podległe jednostki organizacyjne