Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Owady występujące na terenie Jaworzna

Szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis) Pospolity szkodnik szkółek i upraw sosnowych.

Szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis)

Pospolity szkodnik szkółek i upraw sosnowych. Szkody wyrządza wygryzając korę młodych drzewek.

Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa) Żyje w podziemnych korytarzach, drążonych na łąkach, w polach i ogrodach. Żywi się głównie różnymi owadami, rzadziej korzeniami lub innymi częściami roślin.

Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa)

Żyje w podziemnych korytarzach, drążonych na łąkach, w polach i ogrodach. Żywi się głównie różnymi owadami, rzadziej korzeniami lub innymi częściami roślin. Samica składa kilkaset jaj, których pilnuje.

Wtyk straszyk (Coreus marginatus) Występuje na terenach wilgotnych. Żyje na szczawiach i jeżynach wysysając soki z owoców..

Wtyk straszyk (Coreus marginatus)

Występuje na terenach wilgotnych. Żyje na szczawiach i jeżynach wysysając soki z owoców.

Guniak czerwczyk (Rhizotrogus solstitialis) Żeruje na drzewach i krzewach liściastych.

Guniak czerwczyk (Rhizotrogus solstitialis)

Żeruje na drzewach i krzewach liściastych. Larwy (pędraki) odżywiają się korzeniami.

Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha) Żywi się liśćmi dębu, klonu, kasztanowca i innych drzew liściastych.

Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha)

Żywi się liśćmi dębu, klonu, kasztanowca i innych drzew liściastych. Larwy (pędraki) żywią się korzeniami różnych roślin.

Oszynda leszczynowiec (Apoderus coryli) Żyje głównie na leszczynie ale także na olszy, brzozie, dębie.

Oszynda leszczynowiec (Apoderus coryli)

Żyje głównie na leszczynie ale także na olszy, brzozie, dębie. Samica składa jaja do zrobionej z liścia tutki.

Tarczówka rudonoga (Pentatoma rufipes) Żyje głownie w lasach liściastych, można ją spotkać także w ogrodach.

Tarczówka rudonoga (Pentatoma rufipes)

Żyje głownie w lasach liściastych, można ją spotkać także w ogrodach. Często wysysa martwe owady i gąsienice.

Hurmak olszowiec (Agelastica alni) Zarówno chrząszcze jak i larwy żerują wyłącznie na liściach olchy..

Hurmak olszowiec (Agelastica alni)

Zarówno chrząszcze jak i larwy żerują wyłącznie na liściach olchy.

Rohatyniec nosorożec (Orystes nasicornis) Pierwotnie był mieszkańcem starych lasów dębowych.

Rohatyniec nosorożec (Orystes nasicornis)

Pierwotnie był mieszkańcem starych lasów dębowych. Obecnie cykl rozwojowy prowadzi m.in. w stertach trocin, kompoście.

Naliściak (Phyllobius Sp.) Spotykany w ogrodzie, na polach w lesie.

Naliściak (Phyllobius Sp.)

Spotykany w ogrodzie, na polach w lesie. Odżywia się wieloma różnymi roślinami. Pospkrzypka liliowa (Lilioceris lilii). Żyje na roślinach liliowatych, często spotykana jest w ogrodach.

Żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius) Żywi się odchodami zwierząt.

Żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius)

Żywi się odchodami zwierząt. Pospolity, występuje na polach i w lasach.

Dyląż garbarz (Prionus coriarius) Występuje w starych lasach liściastych i iglastych.

Dyląż garbarz (Prionus coriarius)

Występuje w starych lasach liściastych i iglastych. Larwy rozwijają się w strych pniakach. Dorosły chrząszcz nie pobiera żadnego pokarmu.

Kłopotek czarny (Spondylis buprestoides) Występuje w lasach sosnowych.

Kłopotek czarny (Spondylis buprestoides)

Występuje w lasach sosnowych. Larwy rozwijają się w starych pniakach przyczyniając się do rozkładu drewna.

Poskrzypka dwunastokropka (Crioceris duodecimpunctata) Chrząszcze i larwy żyją na roślinach zielnych..

Poskrzypka dwunastokropka (Crioceris duodecimpunctata)

Chrząszcze i larwy żyją na roślinach zielnych.

Grabarz pospolity (Necrophorus vespillo) Pospolity. Żywi się padliną drobnych zwierząt, czasami odchodami..

Grabarz pospolity (Necrophorus vespillo)

Pospolity. Żywi się padliną drobnych zwierząt, czasami odchodami.

Grabarz żółtoczarny (Necrophorus vespilloides) Żywi się padliną drobnych zwierząt (myszy, krety, nornice, ptaki).

Grabarz żółtoczarny (Necrophorus vespilloides)

Żywi się padliną drobnych zwierząt (myszy, krety, nornice, ptaki). Występuje w suchych lasach.

Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola) Chrząszcz pospolity, spotykany w lasach, ogrodach i na polach. Żywi się liśćmi i kwiatami różnych roślin..

Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola)

Chrząszcz pospolity, spotykany w lasach, ogrodach i na polach. Żywi się liśćmi i kwiatami różnych roślin.

Krasanka natrawka (Cercopis vulnerata) Występuje głównie na łąkach.

Krasanka natrawka (Cercopis vulnerata)

Występuje głównie na łąkach. Larwy żywią się korzeniami roślin zielnych.

Rynnica topolowa (Chrysomela populi) Liczna na topolach ale także na wierzbach.

Rynnica topolowa (Chrysomela populi)

Liczna na topolach ale także na wierzbach. Owady dorosłe i larwy żywią się liściami.

Pętlak czteropaskowy (Leptura quadrifasciata) Występuje w lasach liściastych, pospolity.

Pętlak czteropaskowy (Leptura quadrifasciata)

Występuje w lasach liściastych, pospolity. Rośliny żywicielskie to m. in. brzoza, dąb, klon, osika, wierzba. Rozwój larw odbywa się w martwych drzewach, gałęziach pniakach.

Kowal bezskrzydły (Pyrrohocoris apterus) Pospolity, liczny, żyjący gromadnie na lipach, rzadziej na kasztanowcach i akacjach pluskwiak.

Kowal bezskrzydły (Pyrrohocoris apterus)

Pospolity, liczny, żyjący gromadnie na lipach, rzadziej na kasztanowcach i akacjach pluskwiak. Wysysa soki z owoców i drzew.

Zaciemka czarna (Phosphuga atrata) Zaciemka należy do chrząszczy z rodziny omarlicowatych, ale nie odżywia się padliną tylko jest drapieżna.

Zaciemka czarna (Phosphuga atrata)

Zaciemka należy do chrząszczy z rodziny omarlicowatych, ale nie odżywia się padliną tylko jest drapieżna. Jej ofiary to ślimaki.