Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kamieniołom Sadowa Góra - kartka z kalendarza historii

ObrazekObrazekObrazek
Współczesna historia kamieniołomu ma swój początek już w XVIII w. Wydaje się jednak, że prawdziwy „złoty czas” dla jaworznickiego kamienia nastał w drugiej ćwiartce XIX w. wraz z rozwojem przemysłu, a co się z tym wiąże - zwiększeniem zapotrzebowania na wapno oraz wynalezieniem cementu. Do produkcji obu wymienionych materiałów niezbędny jest wapień, który wraz dolomitem i marglem stanowi solidny, geologiczny fundament Pagórów Jaworznickich. Trzeba było tylko po niego sięgnąć! Tak oto rozległe wychodnie skał węglanowych okolic Sadowej Góry stały się już dość dawno przedmiotem eksploatacji dla potrzeb lokalnego budownictwa. Jej ślady do chwili obecnej widoczne są w postaci niewielkich, zarośniętych łomików.

W sposób zasadniczy znaczenie gospodarcze surowców skalnych z okolic Jaworzna wzrosło dopiero w 1954 r. Wówczas to stwierdzono przydatność lokalnych wapieni do produkcji cementu portlandzkiego. Największy okres wydobycia kamienia z Sadowej Góry nierozerwalnie związany jest z Cementownią Szczakowa. Dzięki przyznanym w latach 70-tych (XX w.) funduszom, zakład ten mógł zakupić nowe środki transportu, przeprowadzić kapitalne remonty maszyn, zmechanizować prace załadunkowe oraz powiększyć poligon działań górniczych. Szczególnie dobre wyniki produkcyjne osiągnięto w 1972 r. (350 tys. ton cementu i 75 tys. ton dolomitu), ale już po kilku latach zaczęły one spadać. Ostatecznie w 1980 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu wytwarzania cementu. Przez pewien czas produkowano jeszcze dolomit prażony i hutniczy, a także materiały ogniotrwałe, mączkę dolomitową oraz nawozy dla rolnictwa. W końcu i ta część zakładu została zlikwidowana, a eksploatacji w kamieniołomie zaniechano...

Druga młodość kamieniołomu Sadowa Góra

Nieczynny kamieniołom Sadowa Góra, to jeden z ciekawszych punktów na mapie atrakcji przyrodniczych okolic Jaworzna, a nawet całego Zagłębia i Śląska. W tym malowniczym, cichym i spokojnym obecnie miejscu „wieki” ułożyły się warstwami Ziemi. Tu w każdym kamieniu zapisane zostały pasjonujące historie - czasami dynamiczne i dramatyczne! Spójrzmy na ściany wyrobiska i nauczmy się je odczytywać...