Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wodny plac zabaw od 1 lipca

29 czerwca 2021, 14:12

Wodny plac zabaw - fot. MZDiM Jaworzno

Wodny plac zabaw - fot. MZDiM Jaworzno

Wraz z początkiem lipca, na okres wakacyjny Miejski Zarząd Dróg i Mostów uruchamia Wodny Plac Zabaw w pełnym zakresie. Przygotowania do otwarcia obiektu już trwają - zamontowane zostały już zabawki w niecce z wodą, realizowane są prace porządkowe, pielęgnowana jest zieleń na terenie wokół placu, przeprowadzone zostały również badania próbek wody.

Jak informuje MZDiM, w każdy poniedziałek do godziny 12:00 Wodny Plac Zabaw będzie chwilowo niedostępny, z uwagi na cotygodniowe przeglądy techniczne.

Część atrakcji jest dostępna dla spacerowiczów - działają już strumyki.

Z Wodnego Placu Zabaw korzystać można zgodnie z REGULAMINEM umiejscowionym w rejonie toalet, a także widniejącym na stronie internetowej www.mzdim.jaworzno.pl.

Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci od lat 3, dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

Na teren obiektu nie wolno wchodzić z psami. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane do zachowania czystości i porządku.

Oczywistym jest, że nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych. Zabronione jest również wchodzenie do niecki głównej w brudnym obuwiu, które może pozostawiać ślady na nawierzchni - dopuszczalne są buty przeznaczone do wody, a poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność.

Teren obiektu jest monitorowany. W godzinach otwarcia placu pracuje tam obsługa. Wszelkie przypadki łamania regulaminu będą skutkowały interwencją Straży Miejskiej.