Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

800 tysięcy złotych na szkolenie młodzieży

1 lipca 2020, 12:00

fot. Fotolia

fot. Fotolia

Wychodząc naprzeciw potrzebom klubów sportowych województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne, w ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Sport sprzyja zdrowiu, opóźnia procesy starzenia, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu groźnych i przewlekłych chorób, dlatego województwo śląskie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W 2020 roku urząd marszałkowski województwa śląskiego, jako pionier wśród samorządów województw, inicjuje pierwszą edycję programu mającego na celu wsparcie klubów sportowych z terenu województwa kwotą 800 000 złotych.

Wysokość dotacji:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Głównym celem programu jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych.

Pomoc klubom odbywać się będzie poprzez:

 • Finansowanie wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe
 • Organizację obozów sportowych
 • Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej dwóch lat, których celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego.

 • Oferty należy składać do 14 Lipca 2020 roku
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 sierpnia 2020 r.

Województwo śląskie wspiera rozwój sportu Poprzez:

 • Szkolenie dzieci i młodzieży
 • Organizację i uczestnictwo w imprezach Sportowych w kraju i zagranicą
 • Sport akademicki
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Sporty lotnicze i motorowe
 • Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika
 • Organizację ogólnopolskich olimpiad młodzieży

W 2020 roku województwo śląskie było Organizatorem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach zimowych

- W dzisiejszych czasach, w dobie pandemii, z którą zmaga się świat, szczególnie ważne jest by nie zaniedbać rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. Należy działać, by młodzi ludzie kształtowali właściwe postawy i dbali o własną sprawność - przekonują urzędnicy.

Szczegóły konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.