Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szansa dla klubów sportowych na dodatkowe środki

16 stycznia 2019, 14:32

Szansa dla klubów sportowych na dodatkowe środki

Szansa dla klubów sportowych na dodatkowe środki

Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy ponad 6 milionów zł na dofinansowanie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. O środki finansowe mogą wnioskować organizacje pozarządowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie. Województwo zapewni dotacje w wysokości nawet do 80 proc. kosztów zgłoszonych do konkursu projektów.

W tym roku Jaworzno przeznacza 1 mln zł dofinansowania dla lokalnych klubów sportowych. Jednak o wsparcie finansowe można wnioskować również w samorządzie Województwa Śląskiego. W pierwszym konkursie dofinansowane mogą zostać zadania z zakresu m.in. organizacji i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych; organizacji szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych; organizowania przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", a także badania diagnostyczne i lekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo.

W drugim konkursie można pozyskać wsparcie finansowe tylko na organizację imprez na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz na szkolenie w zakresie sportów lotniczych i motorowych.

Termin na składanie wniosków upływa 21 stycznia br. (godz. 14.00). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 8 lutego br. Szczegółowe informacje można znaleźć klikając w poniższe linki: