Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Arboretum już w tym roku!

12 kwietnia 2018, 11:43

Park Gródek będzie jeszcze piękniejszy!

Park Gródek będzie jeszcze piękniejszy!

Arboretum (ogród badawczy, w którym hoduje się rzadkie gatunki drzew i krzewów) powstanie do końca 2018 r. m.in. na terenie Parku Gródek oraz Remizy Leśnej "Bucze".

Minął rok od podpisania listu intencyjnego między dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr. Pawłem Kojsem a zastępcą prezydenta Jaworzna Tadeuszem Kaczmarkiem, w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie Arboretum Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ogród ten obejmie Park Gródek, Remizę Leśną "Bucze", zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych (z wyłączeniem Centrum Nurkowania). Obszar ten jest niezwykle ważny i atrakcyjny pod względem bioróżnorodności oraz rzeźby terenu. Na jego powierzchni znajduje las grądowy, kilka siedlisk od muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe.

Arboretum będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne jest, aby o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić mieszkańcom.

- Park Gródek staje się jaworznicką perełką do spędzania wolnego czasu i rekreacji. Kolejne inwestycje wzbogacają to urokliwe miejsce. Mamy szansę również na to, by Park wszedł w dużą rodzinę ogródów botanicznych, co zwiększy jego atrakcyjność, ale przede wszystkim status przyrodniczy - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ochrona środowiskowa parku będzie polegała na utrzymaniu tego terenu, porządkowaniu, zapobieganiu zaśmiecaniu, tworzeniu miejsc widokowych, wyłączeniu ruchu samochodowego. Prace na tworzeniem ogrodu trwają już od zeszłego roku.

- Wywieźliśmy stamtąd już ponad 30 ton śmieci. Cały czas sukcesywnie porządkujemy te miejsca, staramy się wchodzić w głąb terenu. - mówi Marcin Tosza z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. - Porządkowana jest też ziemia, obszar dzielony na tereny łąkowe, gdzie będzie można się położyć, odpocząć i na te będące pod ochroną. Na terenie ogrody znajdują się też murawy kserotermiczne, które są chronione i pielęgnowane przez owieczki z Betlejem. Chcemy tam zbudować wieżę widokową przy łąkach na szczycie. Będziemy chcieli wykonać ścieżki, dodatkowe schody, bramki wjazdowe, wejściowe, wydzielony ruch pieszy, a nawet dodatkowe altanki na wodzie. - dodał Marcin Tosza.

Założeniem jest, aby to miejsce było takie, jak je ukształtowała natura, a prace wokół ogrodu będą polegały na dbaniu o to, co już zostało stworzone. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy prezydentem a dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Przygotowywany jest też projekt uchwały pozwalający na przekazanie ogrodu pod zarząd ŚOB.

Zatem już wkrótce pojawi się w naszym mieście kolejna atrakcja turystyczna!

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek