Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejne prace na Sosinie

4 września 2017, 12:09

fot. MZDiM Jaworzno

fot. MZDiM Jaworzno

Rozpoczęły się kolejne prace, związane z rewitalizacją infrastruktury drogowej i parkingowej nad Zalewem Sosina. Tak jak Miejski Zarząd Dróg i Mostów zapowiadał już wiosną, po wykonaniu części prac, obecny zakres zaplanowany został do realizacji właśnie po wakacjach, z myślą o tym, by latem nie utrudniać mieszkańcom pobytu nad zalewem. Tym bardziej, że roboty budowlane wiążą się z ruchem ciężkich samochodów, a także ograniczeniem dostępności wjazdu od strony ul. Bukowskiej.

Kilka miesięcy temu rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pn. "Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów - etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ul. Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni - 5000 m2".

Zakres prac obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni i parkingów w obrębie ośrodka Wodnik. Koszt zadania to ok. 900 tys zł. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2017 r.

Już we wcześniejszych miesiącach MZDiM wykonał część prac w tamtym miejscu - asfaltowy, ponad 400 metrowy ciąg asfaltowy dla rolkarzy i rowerzystów. Oprócz tego wykonana została nawierzchnia jezdni na przedłużeniu ul. Dembowskiego - wjazd nad zalew od strony Pieczysk.