Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Night biking już w sobotę!

21 kwietnia 2017, 09:45

Night biking już w sobotę!

Night biking już w sobotę!

Już w najbliższą sobotę, 22 kwietnia amatorska grupa rowerowa Team Jaworzno zaprasza wszystkich chętnych na nocną jazdę rowerem po Jaworznie. Rowerzyści spotkają się o godz. 19:00 na Rynku. Tym razem do przejechania będzie około 23 km.

To pierwsza z pięciu zaplanowanych w tym roku imprez, których inicjatorem jest jaworznicka grupa rowerzystów - amatorów, Team Jaworzno. Kolejne odbędą się 20 maja, 17 czerwca, 29 lipca i 19 sierpnia br. Wszystkie imprezy rowerowe w tym roku organizowane są w ramach przygotowań miasta do najbardziej oczekiwanego wydarzenia tego roku - 74. wyścigu Tour de Pologne. Przypominamy, że już 31 lipca br. w Jaworznie wystartuje jeden z etapów największego wydarzenia sportowego w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który ukończył 18 lat.
 • Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 • Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń policji oraz prowadzącego.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom policji kierującej ruchem.
 • Punktualnego przybycia na miejsce startu.
 • Niewyprzedzenia prowadzącego rajd.
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 • Poinformowania prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy.
 • Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku.
 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Zabrania się spożywania alkoholu podczas przejazdu.
 • Zabrania się używania broni oraz materiałów pirotechnicznych.
 • Reklamowania się i rozdawania materiałów promocyjnych bez zgody przewodniczącego rajdu.
 • Wszystkie inne kwestie sporne będą rozstrzygane przez przewodniczącego rajdu.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ:

 • kask,
 • kamizelkę odblaskową,
 • kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową,
 • rękawiczki rowerowe,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • zapasową dętkę do roweru lub łatki,
 • małą pompkę,
 • apteczkę z podstawowym wyposażeniem,
 • picie,
 • oświetlenie.

Szczegółowy regulamin jest dostępny TUTAJ.