Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ścieżka na Sosinie już gotowa!

18 kwietnia 2017, 10:42

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest już na ukończeniu prac związanych z wykonaniem ciągu asfaltowego nad Zalewem Sosina. Droga ta powstała tam z myślą o pieszych, rowerzystach czy rolkarzach, którzy odwiedzają zalew.

400 metrowy odcinek ciągu pieszo - rowerowego jest już właściwie gotowy. Pracownicy MZDiM zabudowali na początku drogi słupki wzdłuż niej oraz ustawili wkomponowujące się w krajobraz głazy, uniemożliwiające wjazd samochodów.

Ciągnący się od parkingu przy wjeździe od strony ul. Bukowskiej aż do mostku nad wodą "deptak" to początek prac MZDiM w tamtym miejscu. Ogłoszony został przetarg na zadanie pn. "Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów - etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ul. Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni - 5000 m2".

Jeszcze w tym roku (wrzesień - listopad) wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe jezdni i parkingów aż do okolic ośrodka "Wodnik". Prace, które wiązać się będą z ruchem ciężkich sprzętów i ograniczeniem dostępności wjazdu od strony ul. Bukowskiej, realizowane będą po wakacjach, by nie utrudniać dojazdu do zalewu w okresie późnowiosennym i wakacyjnym.

Obrazek
Obrazek
Obrazek