Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W "GEOsferze" powstaje ścieżka edukacyjna

31 marca 2016, 16:01

W "GEOsferze" powstaje konstrukcja ciennika. Jest to element tworzonej ścieżki edukacyjnej pn."GEOślady dziejów Ziemi - ścieżka dydaktyczno-geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie".

- Pomysł na ciennik zrodził się, aby zorganizować na terenie GEOsfery miejsce zacienione - wyjaśnia Karolina Kędroń z Biura ds. Geologii. - W konstrukcji drewnianej zamontowane zostaną żagle zacieniające, dodatkowo planujemy obsadzić całość roślinami pnącymi.

Docelowo w cienniku zainstalowane zostaną również tablice edukacyjne przedstawiające dzieje życia planety z perspektywy czasu geologicznego. Razem z tablicami w cienniku znajdzie się pięć globusów, które będą przedstawiać rozkład kontynentów w poszczególnych okresach geologicznych, a także tłoczenia zawierające wizualizację i opisy okazów paleontologicznych.

Otwarcie ścieżki planowane jest na koniec czerwca br. Ścieżka jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach przedsięwzięć priorytetowych funduszu: oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.
 

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek