Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego

20 lipca 2015, 08:01

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego rozpoczął inwentaryzację stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Jaworzna. W związku z tym, że jest to gatunek inwazyjny, mający szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, postanowiono zebrać dane, które pozwolą na oszacowanie skali problemu w naszym mieście.

W lokalizacji miejsc, w których występuje barszcz Sosonowskiego mogą pomóc także mieszkańcy. Osoby, które zetknęły się z rośliną proszone są o przekazywanie informacji na ten temat na numery telefonów 32 6181 770, 32 6181 769 i 32 6181 620, osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 w pokoju nr 121 lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@um.jaworzno.pl.

Zgłoszenie, o ile to możliwe, powinno zawierać:barszcz Sosnowskiego

  • nazwę dzielnicy,
  • orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb, ulica, nr najbliższego budynku),
  • orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
  • wskazanie właściciela/zarządcy gruntu,
  • dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
  • wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Specjalny formularz, na którym można zgłaszać lokalizację barszczu Sosnowskiego znajduje się poniżej.

Zebrane od mieszkańców informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie opracowania programu ewentualnego zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Należy pamiętać, że kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek. Dlatego w przypadku zauważenia barszczu Sosonowskiego należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. Jeżeli doszło do zetknięcia trzeba niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów) kortykosteroidowych.