Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Owce wzbogacą krajobraz Jaworzna

30 kwietnia 2015, 12:00

W połowie maja w naszym mieście pojawią się pierwsze owce, których wypas przyczyni się do ochrony terenów cennych przyrodniczo. Na początek stada będą wypasane na Sodowej Górze oraz w rejonie Parku Gródek na Pieczyskach, a opieką nad zwierzętami zajmą się lokalni rolnicy oraz podopieczni Wspólnoty Betlejem.

- Wypasanie owiec w okolicy Sadowej Góry i w Parku Gródek to jeden z etapów wpisanych do projektu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna”. Projekt ma na celu ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych na obszarach naszego miasta - wyjaśnia Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Koncepcja ma na celu poprawę obecnego stanu muraw kseotermicznych, których powstanie i trwanie jest ściśle związane z działalnością rolniczą człowieka. Należą one do jednych z najbardziej zagrożonych siedlisk w Polsce i zarazem uznawane są za najbogatsze siedliska występujące w Europie.

Zanikanie tych rzadkich, barwnych i pachnących struktur roślinnych związane jest głównie z zaniechaniem gospodarki pasterskiej i zaprzestaniem wypasu zwierząt hodowlanych. Dlatego dla korzystniej naprawy stanu muraw jedną z najlepszych metod jest właśnie wypas owiec. Prace związane z przygotowaniem tego przedsięwzięcia prowadzone były od 2012 r., teraz przyszedł czas na ostateczną realizację i pracę w terenie.

Opieka nad murawami to wspólny projekt Urzędu Miejskiego w Jaworznie i naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Zootechniki w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Jeżeli zadanie przyniesie zakładane efekty ekologiczne planuje się rozszerzenie działań, w tym także w zakresie utrzymania terenów poprzemysłowych zrekultywowanych na cele przyrodnicze. Dodatkowo będzie też rozwijana edukacja ekologiczna i przyrodnicza na terenie Jaworzna. Aby wesprzeć te działania, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.