Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa wycinka drzew

3 marca 2015, 14:23

Od lutego w osiedlach prowadzone są prace związane z usuwaniem wiatrołomów oraz wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu. Roboty na terenach gminnych wykonywane są pod nadzorem Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

MZNK podpisał umowę na wycinkę oraz usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów z gruntów gminnych z firmą Usługi Leśne S.C. z Jaworzna. Prace będa prowadzone w dwóch etapach. Obecny zakończy się ok. połowy marca, natomiast kolejny rozpocznie się w połowie października, po okresie lęgowym ptaków. Wiosną i latem wycinane są wyłącznie drzewa, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców lub zostały uszkodzone przez silne podmuchy wiatru.

Procedura wycinki drzew na gruntach gminnych

Wnioski o usunięcie drzew na terenach należących do gminy mogą składać administratorzy nieruchomości i mieszkańcy. Najczęściej do usunięcia wskazywane są drzewa, które obumarły, zagrażają bezpieczeństwu przechodniów lub ich konary grożą uszkodzeniem budynków i innego mienia. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK dokonują oględzin wskazanych drzew pod kątem stanu fitosanitarnego oraz ewentualnego zagrożenia. Następnie MZNK składa wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.