Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Po spotkaniu w Ciężkowicach

27 września 2012, 10:15

Za nami pierwsze ze spotkań na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W środę, 26 września ponad stu mieszkańców Ciężkowic rozmawiało z prezydentem Pawłem Silbertem m.in. o sposobie pozbywania się odpadów, a także sprawach związanych z podłączeniem do kanalizacji, remontami dróg i innymi inwestycjami w dzielnicy. Kolejne spotkanie już w najbliższy piątek, 28 września w Długoszynie.

Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszej części spotkania Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych szczegółowo omówił zasady nowego systemu gospodarowania odpadami, który wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. Mieszkańcy pytali głównie o zasady i założenia nowego systemu, sposób naliczania opłat, a także terminy składania deklaracji.

- Chcemy, by nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jak najmniej kłopotliwe dla wszystkich. Jednak sprawne wdrożenie nowego systemu uzależnione jest również od wiedzy, jaką mieszkańcy na ten temat będą posiadać - tłumaczył prezydent Paweł Silbert. - Dlatego spotykamy się z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

W dalszej części spotkania mieszkańcy Ciężkowic pytali m.in. o kanalizację i dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych, remonty dróg gruntowych oraz oświetlenie uliczne.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne - ulotki na temat nowego systemu gospodarowania odpadami i deklaracje.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 Osiedle
 
 Data  Miejsce
 
 Długoszyn
 
 28 września, godz. 17.00  Gimnazjum nr 6

 Niedzieliska
 
 3 października, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 3

 Szczakowa
 
 5 października, godz. 17.00  Zespół Szkół nr 3

 Pieczyska
 
 10 października, godz. 17.00  Gimnazjum nr 11

 Dąbrowa Narodowa  
 
 12 października, godz. 17.00  Strażnica OSP

 Osiedle Stałe
 
 17 października, godz. 17.00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4  

 Osiedle Stałe
 
 19 października, godz. 17.00  II Liceum Ogólnokształcące

 Podłęże
 
 24 października, godz. 17.00  Zespół Szkół Ogólnokształcących

 Podłęże/Leopold
 
 26 października, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 7

 Podwale
 
 31 października, godz. 17.00    Szkoła Podstawowa nr 16

 Gigant
 
 7 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 3

 Stara Huta
 
 9 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 2

 Bory
 
 14 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 14

 Śródmieście
 
 16 listopada, godz. 17.00  Urząd Miejski, sala obrad

 Jeleń
 
 21 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 22

 Byczyna
 
 23 listopada, godz. 17.00  Klub Niko

 Jeziorki/Wilkoszyn
 
 28 listopada, godz. 17.00  Klub Kasztan

Powyższy harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych. Każde spotkanie zostanie poprzedzone kampanią informacyjną w danym osiedlu z uwzględnieniem daty i miejsca spotkania, dlatego też apelujemy o baczne śledzenie tych informacji. Dotyczy to zwłaszcza osiedli, w których - z uwagi na ich wielkość - zaplanowano po dwa spotkania.