Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy system gospodarowania odpadami

21 września 2012, 11:39

Nowy system gospodarowania odpadami wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku, jednak zanim to nastąpi zostanie przeprowadzona dokładna kampania informacyjna, która dotrze do każdego mieszkańca naszego miasta i w wyczerpujący sposób wyjaśni jaworznianom nadchodzące zmiany. Dlatego już w przyszłym tygodniu rusza cykl spotkań z mieszkańcami dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1 lipca 2013 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl których to miasto będzie odpowiedzialne za zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe obowiązki spoczywają także na mieszkańcach, właścicielach nieruchomości, zarządcach oraz na przedsiębiorcach.

Od lipca zmieni się też sposób pobierania opłaty za wywóz i przetwarzanie odpadów, w skład której wejdzie m.in. opłata recyklingowa. Mieszkańcy, którzy zdecydują się segregować odpady będą płacić niższą stawkę za ich wywóz, dlatego zachęcamy jaworznian do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, bo to nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale także pozwala zaoszczędzić pieniądze.

- Chcemy by nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jak najmniej kłopotliwe dla wszystkich. Jednakże sprawne wdrożenie nowego systemu uzależnione jest również od wiedzy, jaką mieszkańcy na ten temat będą posiadać - tłumaczy prezydent Paweł Silbert. - Dlatego też rusza kampania informacyjno - edukacyjna, w ramach której wszyscy jaworznianie otrzymają komplet informacji.

Kluczowym elementem tej kampanii będą spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach, na których szczegółowo omówione zostaną planowane zmiany. Pierwsze dwa spotkania odbędą się już w nadchodzącym tygodniu, w środę, 26 września odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Ciężkowic, a w piątek, 28 września, z mieszkańcami Długoszyna.

- Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne m.in. ulotki i deklaracje, a w najbliższych dniach dotrze do Państwa domów pierwszy materiał informacyjny zawierający m.in. wstępny harmonogram spotkań w pozostałych dzielnicach - dodaje prezydent Silbert.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 Osiedle
 
 Data  Miejsce

 Ciężkowice
 
 26 września, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 18
 
 Długoszyn
 
 28 września, godz. 17.00  Gimnazjum nr 6

 Niedzieliska
 
 3 października, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 3

 Szczakowa
 
 5 października, godz. 17.00  Zespół Szkół nr 3

 Pieczyska
 
 10 października, godz. 17.00  Gimnazjum nr 11

 Dąbrowa Narodowa  
 
 12 października, godz. 17.00  Strażnica OSP

 Osiedle Stałe
 
 17 października, godz. 17.00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4  

 Osiedle Stałe
 
 19 października, godz. 17.00  II Liceum Ogólnokształcące

 Podłęże
 
 24 października, godz. 17.00  Zespół Szkół Ogólnokształcących

 Podłęże/Leopold
 
 26 października, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 7

 Podwale
 
 31 października, godz. 17.00    Szkoła Podstawowa nr 16

 Gigant
 
 7 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 3

 Stara Huta
 
 9 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 2

 Bory
 
 14 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 14

 Śródmieście
 
 16 listopada, godz. 17.00  Urząd Miejski, sala obrad

 Jeleń
 
 21 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 22

 Byczyna
 
 23 listopada, godz. 17.00  Klub Niko

 Jeziorki/Wilkoszyn
 
 28 listopada, godz. 17.00  Klub Kasztan

Powyższy harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych. Każde spotkanie zostanie poprzedzone kampanią informacyjną w danym osiedlu z uwzględnieniem daty i miejsca spotkania, dlatego też apelujemy o baczne śledzenie tych informacji. Dotyczy to zwłaszcza osiedli, w których - z uwagi na ich wielkość - zaplanowano po dwa spotkania.