Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje dla klubów sportowych

19 listopada 2014, 09:43

Podobnie jak w latach ubiegłych Miasto wspiera rozwój sportu w Jaworznie. Rozpoczął się właśnie nabór wniosków o dotacje dla projektów realizowanych przez kluby sportowe w 2015 r. Termin ich składania upływa 2 grudnia.

Najbardziej pożądane są projekty, których realizacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników jaworznickich klubów sportowych oraz osiąganie przez nich wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dotacja powinna również zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację jest zrzeszenie w swoich strukturach zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Wnioski o dotację przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2014 roku z dopiskiem "Wniosek - Sport".

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie - Plac Górników 5, pokój 103 (I piętro), tel. (32) 61 81 755.