Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ochronne szczepienie lisów

19 września 2012, 09:21

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie pomiędzy 22 a 23 września br. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki dla lisów.

Szczepionka zostanie wyłożona na obszarze ponad 10 tys. km kw., w ilości ok. 20 dawek na 1 km kw. Pojawi się ona nie tylko w lasach, ale i na innych terenach zielonych np. na polach, łąkach, ogródkach działkowych i w parkach. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych ponad 220 tys. dawek lekarstwa.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Woń tą lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o nie podnoszenie przygotowanego preparatu z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.

Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka jednak w przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy bezzwłocznie umyć pod bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z substancją. Pamiętać należy także o tym, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku:  wiosną i jesienią. W wyniku prowadzonych do tej pory działań obserwuje się znaczny spadek ilości wystąpień wścieklizny wśród dziko żyjących zwierząt. W ciągu ostatnich dziewięciu lat odnotowano tylko pięć takich przypadków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach, pod numerami tel/fax. 32 / 609 16 14 oraz 32 / 609 16 15.