Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uczestnicy "Hybrid Parks" w GEOsferze

29 lipca 2014, 08:41

fotografie - Lidia Bartoszek

fotografie - Lidia Bartoszek

Ponad pięćdziesiąt osób z ośmiu europejskich państw wzięło udział w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez Śląski Ogród Botaniczny. W ramach debaty nad wykorzystaniem "zielonych oaz" na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i regionów, jak również na potrzeby projektów związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych, przedstawiciele parków i ogrodów z Niemiec, Włoch, Francji, Szwecji, Finlandii, Austrii, Grecji i Polski odwiedzili m.in. jaworznicką GEOsferę.

- Udział w projekcie "Hybrid Parks” jest naturalną konsekwencją dotychczasowej działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Idea stwarza liczne szanse na poznanie sposobów funkcjonowania ogrodów botanicznych oraz parków w Europie. Jednak jego szczególna wartość polega na tym, że jest on systemową próbą zredefiniowania roli ogrodów we współczesnych miastach, jako ważnych obszarów z punktu widzenia przyrodniczego, społecznego i gospodarczego - tłumaczy dr Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

W ramach warsztatów, które trwały w dniach 23-25 lipca, odbyły się wizyty studyjne w interesujących i jednocześnie bardzo atrakcyjnych miejscach naszego regionu, związanych z pielęgnacją zieleni, ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, rekreacją itp. Uczestnicy warsztatów zwiedzili Ośrodek Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, szkółkę i ogrody Kapias w Goczałkowicach, Śląski Ogród Botaniczny, park pszczyński i zagrodę żubrów w Jankowicach, gdzie, w ośrodku hodowli żubrów, odbył się warsztat edukacyjny. W ostatnim dniu pobytu goście wzięli udział w seminarium w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, a następnie zwiedzili Park Śląski.

Celem projektu pn. "Hybrid Parks" jest wykorzystanie w pełni parków i ogrodów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i regionów, jak również na potrzeby projektów związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych. Istotne jest wzmocnienie i wykorzystanie możliwości tych obszarów dla celów ekonomicznych, społecznych czy ekologicznych. Połączenie tych potencjałów powinno być uwzględniane w lokalnych i regionalnych działaniach i ma służyć generowaniu synergii oraz zwiększaniu korzyści płynących z rozwoju parków i ogrodów. Tereny parkowe wkrótce zaczną również spełniać ważną funkcję w planach, mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatycznych, np. poprzez tworzenie zielonych korytarzy. Jako zielone i chłodne oazy, parki i ogrody będą przyciągać większą liczbę odwiedzających.

Uczestnikami projektu jest 16 partnerów z 10 państw. Koncepcja obejmuje głównie miasta i regiony, które aktywnie i na szeroką skalę promują waloryzację parków, skutecznie wykorzystując ją w różnych dziedzinach polityki, m.in. w rozwoju gospodarczym, dywersyfikacji obszarów wiejskich, ochronie środowiska, krajobrazu rolniczego, dziedzictwa kulturowego bądź rewitalizacji miast.

- Wiele wypracowanych przez naszych europejskich partnerów praktyk, systemów organizacji ogrodów, regionalnych i międzynarodowych sieci ogrodów stanowi źródło inspiracji i pokazuje potencjalne możliwości rozwojowe. Mamy nadzieję, że udział Śląskiego Ogrodu Botanicznego w projekcie "Hybrid Parks” również będzie w jakimś stopniu pomocny i inspirujący dla naszych partnerów z programu - dodaje dr Paweł Kojs.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek