Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kompromis w sprawie śmieci

31 sierpnia 2012, 13:31

W przyszłym tygodniu prezydent Paweł Silbert spotka się z zarządcami nieruchomości, by wspólnie porozmawiać o systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystko po to, by nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jak najmniej kłopotliwe dla mieszkańców.

W myśl nowej ustawy gmina stanie się właścicielem odpadów. Parlament nałożył na samorządy dodatkowe obowiązki, zwłaszcza w kwestiach związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Według Ministerstwa Środowiska, dzięki nowelizacji przepisów osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki. Uszczelniony zostanie również system gospodarki odpadami komunalnymi - mniej śmieci trafi na dzikie wysypiska.


- Pamiętajmy, że zmiany to nie lokalny wymysł, ale konieczność wynikająca ze zmiany przepisów. Inne samorządy czeka to samo - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Nie ma już takiej możliwości by gospodarowanie śmieciami zostało po staremu. Możemy jednak pomyśleć, w jaki sposób -- wspólnie z zarządcami nieruchomości -- najłagodniej wprowadzić w życie nowe uregulowania prawne.