Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowoczesna przepompownia ścieków

28 sierpnia 2012, 12:35

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę nowego obiektu. Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Biały Brzeg w Jeleniu powstała nowoczesna przepompownia ścieków. Gwarantuje ona, iż na terenie, gdzie licznie występują szkody górnicze, ścieki trafią do oczyszczalni w bezpieczny sposób.

Kolektory działające w rejonie ulicy Biały Brzeg to instalacje główne, doprowadzające ścieki z miasta do oczyszczalni. Przez kilkadziesiąt lat górniczej eksploatacji ich stan uległ pogorszeniu.

- Budowa obiektu pompowni oraz dwóch nowych kolektorów o jednym z najwyższych parametrów, jeśli chodzi o odporność na działanie szkód górniczych, ma zagwarantować niezawodny i ciągły przepływ ścieków - tłumaczy Józef Natonek, prezes MPWiK. - Zakończenie powyższego zadania inwestycyjnego związane jest także z dostosowaniem infrastruktury kanalizacyjnej do realizowanego obecnie w mieście Projektu unijnego. Już niebawem tymi kolektorami popłyną także ścieki z północnych dzielnic Jaworzna.

W ramach zadania powstał nowy budynek pompowni o kubaturze 800 m3, wyposażony w sześć pomp o łącznej wydajności 56 tys. m3 ścieków na dobę. Przed budynkiem znajdują się kratki mogące wychwycić ze ścieków elementy stałe o wielkości nawet do 10 cm. Od budynku odchodzą instalacje sanitarne i rurociągi tłoczne o długości ponad 1,5 km.

- Przy budowie obiektu zwrócono także uwagę na kwestie bezpieczeństwa - dodaje prezes Natonek. - Obiekt wyposażony jest w czujniki metanu oraz siarkowodoru, a wszystkie włazy zbiorników kanalizacyjnych są dodatkowa zakręcane specjalnymi śrubami.

Standardem stało się także bezobsługowe działanie tego typu obiektów. Pompy i zasuwy działają automatycznie, a cała praca pompowni sterowana i wyświetlana jest na komputerze u dyspozytora spółki. Prace trwały blisko dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Połowę kwoty na ten cel przekazał Południowy Koncern Węglowy.