Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacje ws. ROD Hutnik

24 sierpnia 2012, 12:19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głównie działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik, Wydział Ochrony Środowiska kontynuuje postępowanie w sprawie zgłoszenia przez Polski Związek Działkowców zniszczenia roślin na terenie ROD "Hutnik" wynikającego z zanieczyszczenia środowiska. Wystąpiliśmy do Instytutu Ekologi Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach z prośbą o opinię w tej sprawie.

- Od specjalistów z Instytutu oczekujemy opinii odnośnie konieczności wykonania oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego ludzi, wynikającego z zanieczyszczenia środowiska na podstawie wyników badań będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Jaworznie - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Przypomnę, że w sprawie zanieczyszczenia terenów ogrodów działkowych w Szczakowej podjęliśmy już szereg działań wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Zlecono badania specjalistycznym jednostkom, m.in. Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Ośrodkowi Badań i Kontroli Środowiska, Instytutowi Ochrony Roślin – Państwowemu Instytutowi Badawczemu Oddział Sośnicowice.

Warto pamiętać o tym, że wykazane w wynikach badań zanieczyszczenia gleby są typowe dla terenów, na których w przeszłości prowadzono wydobycie rud cynku i ołowiu oraz prowadzono bardzo aktywną działalność przemysłową. Specjaliści z Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w swoim raporcie wskazali również, że "głównym czynnikiem powodującym zasychanie roślin nie są organizmy szkodliwe (choroby, szkodniki). Badania laboratoryjne wykazały zaburzenia pokarmowe, uszkodzenia mrozowe oraz gnicie spowodowane bakteriami Erwinia".

- W chwili obecnej czekamy na odpowiedź od  Instytutu Ekologi Terenów Uprzemysłowionych - dodaje prezydent Silbert. - Jak tylko taka odpowiedź do nas wpłynie niezwłocznie poinformujemy Państwa o dalszych krokach w tej sprawie.