Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Śmieciowa rewolucja

22 sierpnia 2012, 12:18

 
Droga z przydomowych kontenerów i koszy na śmieci na wysypisko jest krótka. Wytwarzane przez nas śmieci za pośrednictwem firmy przewozowej lądują w stercie nieposegregowanych odpadów, co w zasadzie uniemożliwia ich powtórne wykorzystanie. Już wkrótce lokalną gospodarkę odpadami czeka prawdziwa rewolucja. To efekt nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe rozwiązanie zdejmie z mieszkańców obowiązek wyboru firmy organizującej wywóz śmieci – o to zatroszczy się teraz gmina, która w ramach przetargu wybierze najkorzystniejszą ofertę. Nowe przepisy wprowadzą też szereg innych korzyści.

Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych: „Znika problem zużytej lodówki, pralki, zużytych mebli – gmina wskaże miejsca gdzie takie odpady można wywozić i bezpłatnie będzie je można wywozić, po trzecie to mieszkaniec sam wybierze sobie stawkę w oparciu o uchwałę rady miejskiej jaką chce płacić, tak naprawdę niezależnie od ilości odpadów, które wyprodukuje”.

Zgodnie z uchwałą mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz śmieci, nie jak dotychczas od tzw. kubła, ale od osoby. Jej wysokość zależeć będzie nie tylko od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, ale przede wszystkim od deklarowanego sposobu segregacji śmieci.

Tomasz Bachowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej: „Ta stawka od osoby od lipca 2013 roku wynosić będzie 11 zł dla tych którzy odpady będą segregować, jest to stawka obniżona i 14 zł od osoby dla tych, którzy odpadów nie segregują”.

Procedura jest prosta. Mieszkańcy zadeklarują ile osób mieszka w danej nieruchomości, zaopatrzą się w kubeł na śmieci lub wypożyczą go od gminy i wniosą zryczałtowana opłatę na rachunek gminy. Nie muszą troszczyć się o ilość śmieci. Jeśli będzie ona większa niż pojemność kubła, otrzymają darmowe worki, a dodatkowe śmieci zostaną odebrane bezpłatnie.

Wspomniane zmiany nie są lokalnym pomysłem, to konieczność wynikająca z przepisów, która dotyczyć będzie wszystkich samorządów i każdego z nas: właścicieli nieruchomości prywatnych i mieszkańców budynków wielolokalowych.

Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych: „Ustawodawca nie wprowadza tutaj możliwości rozdzielenia stawki czy też opłaty w zależności od tego, kto w jakim gospodarstwie domowym zamieszkuje, czy w jakim budynku – tutaj ta stawka jest jednolita dla wszystkich mieszkańców, ustawodawca wprowadził jedynie możliwość obniżenia jej, w przypadku osób, które śmieci będą segregować”

Nowe rozwiązanie to nie tylko rewolucja w gospodarce odpadami, to również szansa na zredukowanie problemu dzikich wysypisk i troska o środowisko naturalne.

Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych: „Nie będzie już teraz sensu wywozić niczego do lasu, każdy zapłaci stawkę, będzie tutaj obowiązywała zasada kto produkuje śmieci ten płaci, więc nie ma interesu w tym żeby śmieci podrzucać”.

Nowy system ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska. Nim wejdzie w życie poprzedzony zostanie intensywną kampanią informacyjną, która dotrze do każdego mieszkańca Jaworzna, jednak już dziś można dowiedzieć się wszystkiego na temat zmian, pod specjalnym adresem e-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl.