Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zagłosuj na Jaworzno

14 sierpnia 2012, 11:44

Zrekultywowany kamieniołom na Pieczyskach ma szansę wygrać w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Do końca sierpnia na stronie internetowej województwa śląskiego będzie trwało głosowanie internautów, które pozwoli wyłonić zwycięzcę. Dzięki jaworznianom jedną z poprzednich edycji konkursu wygrał nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Aby oddać swój głos, należy wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić głos podając swój adres e-mail. Informacje i zdjęcia wszystkich konkursowych propozycji umieszczone zostały na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl. Internauci mogą przeczytać opis, obejrzeć fotografie oraz zagłosować. W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze projekty zrealizowane w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.

Niezależnie od głosów internautów, konkursowe jury wyróżni najlepsze dzieła w czterech kategoriach - przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej - oraz przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną organizowany jest już po raz trzynasty. Celem konkursu jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego. Do tegorocznej edycji zgłoszono 43 obiekty, m.in. z takich miast jak Tychy, Gliwice, Dąbrowa Górnicza czy Chorzów. Jaworzno zgłosiło do konkursu zrekultywowany na cele przyrodnicze terenu byłego Zakładu Górniczego Cementowni Szczakowa.

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Śląskiego. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w październiku podczas obchodów tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

Przypomnijmy: Rekultywacja terenu, na którym niegdyś znajdował się zakład górniczy cementowni Szczakowa, zakończyła się w ubiegłym roku. Projekt miał na celu stworzenie mieszkańcom możliwości obcowania z naturą, a także poprawę jakości powietrza i wód. W efekcie powstało ponad 8 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów.