Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Policyjna mapa bezpieczeństwa

Obrazek

Jaworznicka „mapa bezpieczeństwa” jest częścią policyjnego systemu informatycznego pn. „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Projekt jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Jest to także jedno z narzędzi służących poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem.

Ideą systemu jest prezentowanie na mapach dostępnych w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw, zdarzeń w ruchu drogowym, jak również interwencji policyjnych przeprowadzanych w miejscach publicznych. Każdy rodzaj zdarzenia jest zaznaczony innym kolorem oraz opatrzony numerem i nazwą jednostki, która zajmuje się sprawą.

Na mapie można sprawdzić m.in., gdzie i kiedy doszło do kradzieży, rozboju czy włamania oraz ile razy w danym rejonie interweniowała Policja. Pomysłodawcy i wykonawcy portalu liczą, że pozwoli to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, lepszą kontrolę pracy funkcjonariuszy i poprawę relacji Policji z mieszkańcami.

Mapa bezpieczeństwa za 2016 r.

Mapa bezpieczeństwa - bieżący miesiąc