Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Razem możemy więcej"

***

"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2020 r. z zakresu administracji rządowej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin pn. Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie.

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań własnych kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzidzictwa narodowego.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.  Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prfofilaktyka nie musi być nudna.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób pn. Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r. z zakresu  ochrony i promocji zdrowia, w tym działaności leczniczej oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trdnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

***

Zaproszenie do składania ofert


Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

***


Zaproszenie do składania ofert

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy w 2020 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Profilaktyczne wakacje 2020"

***

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzno dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn.: "Profilaktyczne wakacje 2020".

***

Oferta Jaworznickiego Klubu Abstynenckiego "Razem" - Program Rozwoju Osobistego członków stowarzyszeni abstynenckiego

***


Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. "Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym".

***

Oferta Stowarzyszenia Sportowego Akademia Boksu Roberta Gortata - "Jak zostać mistrzem"

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

***


Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
pn.Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym

***