Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje zewnętrzne

Ogłoszenie programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

***

Program modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017

http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-modernizacji-infrastruktury-sportowej-edycja-2017

***

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017

http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-rozwoju-szkolnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2017

***

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

W celu popularyzacji idei działań społecznych nasze stowarzyszenie organizuje konkurs na najbardziej wartościowe inicjatywy. Ma on na celu zaprezentowanie najciekawszych działań i projektów, które są lub były  realizowane na rzecz lokalnych społeczności. Inicjatywy uczestników będą opublikowane na stronie www.program-pit.org.pl,a każdy z nich otrzyma swoją podstronę ze zdjęciami oraz opisem realizowanych działań. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30 kwietnia 2017.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne z całej Polski. Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców to  3 000 zł. Szczegółowe informacje oraz warunki udziału znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej www.program-pit.org.pl, w zakładce konkurs.

Uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości do jednostek, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w konkursie. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie www.program-pit.org.pl/konkurs oraz do zamieszczenia informacji na temat konkursu organizowanego przez nasze stowarzyszenie na swojej stronie internetowej (grafiki oraz gotowy tekst do zamieszczenia znajdują się w załączniku).

Wszelkich informacji udziela Maciej Miklas, tel. 537 033 097, e-mail miklas@crl.org.pl.

***

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wspolpraca-ministerstwa-zdrowia-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-roku/

***

Organizacje, które działają w obszarze sportu i upowszechniania Kultury Fizycznej, mogą skorzystać z programu pn. "Lider Animator". Do wygrania są szkolenia oraz granty o wartości 15 tys. zł!

Szczegóły: http://sportsupport.edu.pl/newsletter/docs/newsletter/85/ oraz www.lideranimator.pl.

***

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1869,Ogloszenie-programu-KLUB-II-nabor-wnioskow-w-2016-r.html

***

https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-00616-pn-podnoszenie-kompetencji-przedstawicieli-organizacji-pozarz

***

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-Rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-1

***

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-1/

***

http://www.spolecznystartup.pl/regulamin-2/

***

Konkurs

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020OGŁASZA KONKURS NR RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.


Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Termin konkursu: 30.12.2016 r. - 28.02.2017 r.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do następujących kategorii:

    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
    jednostki sektora finansów publicznych;
    podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
    osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
    organizacje turystyczne;
    organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
    państwowe i samorządowe instytucje kultury;
    uczelnie / szkoły wyższe;
    służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego;
    jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
    podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.


Szczegółowe informacje znajdują się: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/156

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.