Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dokumenty GRDPP

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami podejmowanymi przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz protokołami z posiedzeń Rady.