Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Skład GRDPP

W poniedziałek, 25 lutego br. na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyły się wybory do drugiej kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie jest organem konsultacyjno - opiniodawczy Prezydenta Miasta Jaworzna w zakresie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi. Kadencja rady trwa trzy lata.

Do Gminnej Rady wybrani zostali:

- z ramienia Rady Miejskiej:
    1.Ewa Zuber,
    2.Anna Lichota,

- z ramienia Prezydenta Miasta Jaworzna:
    1.Mariola Dudek - p.o. Naczelnika Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej,
    2.Krystyna Bojęś - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej.
       
- oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
    1.Mirosław Kempka  - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy",
    2.Anna Kępka - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Koła w Jaworznie,
    3. Łukasz Michael - Stowarzyszenie "Nasza Przystań",
    4. Marcin Otrębski - Stowarzyszenie Niezależni Jaworzno,
    5. Katarzyna Pokuta  - Fundacja "Koty z Kociej".