Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn. 02.09.2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn. 02.09.2021 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że pismem z dnia
30 sierpnia 2021r. pełnomocnik inwestora zmienił zakres wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim - Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno - Pomiarową Oświęcim".

Przedmiotową inwestycją inwestor objął również następujące nieruchomości o nr ewidencyjnych:

Gmina: Jaworzno/Obręb: 0306 Byczyna:
3647/2, 3635/6, 3635/15, 3335/5, 3337/7, 3337/8, 3337/12, 3337/11, 3635/8, 3333/7,

Gmina: Jaworzno/Obręb: 0305 Cezarówka:
2531/1, 2520/1, 3470/5, 2481/1, 2481/8, 2481/6, 2481/5, 2481/4, 2483/1, 2484/2, 3470/2, 3470/6, 2485/3, 2481/2, 2481/9, 2519/4, 2519/3, 2519/1.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a ponadto wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w godz. 9.00 - 14.00.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 207 75 24.