Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Jaworzna

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Łukasiewicza 7
43-603 Jaworzno
tel. (+48 32) 615-51-60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 618-81-40

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Łukasiewicza 7
43-603 Jaworzno
tel. (+48 32) 615-51-51
tel./fax (+48 32) 615-51-60

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie
ul. Chopina 19
43 - 600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-35-89
tel./fax (+48 32) 616-38-98

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Chopina 19
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-35-89
tel./fax (+48 32) 616-38-98

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Chopina 19
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-35-89
tel./fax (+48 32) 616-38-98

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Szczakowska 45
43-602 Jaworzno
tel. (+48 32) 617-77-95

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-36-01

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Zawiszy Czarnego 4
43-604 Jaworzno
tel.(+48 32) 616-13-00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Sulińskiego 41
43-608 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-35-15

Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci "Sprawnych Inaczej"
ul. Sulińskiego 41
43 - 608 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-35-15

Stowarzyszenie "Nasza Przystań"
ul Grunwaldzka 183
43- 600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-59-73

Polski Związek Niewidomych Koło w Jaworznie
ul. Dwornickiego 7
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-28-86

Jaworznickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
ul.Grunwaldzka 235
43-600Jaworzno
tel. (+48 32) 616-28-47

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 751-72-72

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 751-73-28
wt. od godz. 10.00-13.00
pt.od.godz.10.00-12.00

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Jaworzno
ul. Dwornickiego 7
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-28-98

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik-Górniczy"
ul. Kraszewskiego 5
43-600 Jaworzno
tel. (+ 48 32) 660 02 79

Zrzeszenie Amazonek "Szansa" w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235
43-600Jaworzno
tel. 508-305-846

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 618-81-900

Szpital Miejski w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-44-82

Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-34-79

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ELVITA – JAWORZNO”
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
tel. (+48 32) 751-11-90

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 616-28-47

Polski Czerwony Krzyż
ul.1000 lecia 12/1
43-603 Jaworzno
tel. (+48 32) 752-55-34

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Jaworznie
Ul. Grunwaldzka 52 a
43-600 Jaworzno
tel./fax (+48 32) 616 37 24