Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Aerobik sportowy

„AEROBIK SPORTOWY NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO”

Data: 13.05.2014r. – 29.05.2014 r.
Miejsce: ZS 4 w Jaworznie, G 11 w Jaworznie
Prowadzący: mgr Mariusz Kowalski, mgr Ewa Krzywosz

Kurs doskonalący mający na celu zapoznanie oraz opanowanie przez uczestników umiejętności planowania i prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego z zastosowaniem podstawowych kroków i figur aerobiku oraz zasad budowania choreografii.

wiadomości:

  • nazewnictwo i technika wykonania poszczególnych kroków aerobiku
  • przepisy dotyczące aerobiku sportowego
  • znajomość zasad budowy choreografii
  • znaczenie tańca w życiu człowieka

umiejętności:

  • umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych lekcji wychowania fizycznego zawierających choreografię aerobiku sportowego
  • prawidłowy dobór zestawów ćwiczeń wzmacniających i rozciągających poszczególne partie ciała

postawy:

  • piękno muzyki i ruchu
  • kultura zachowania się na imprezach tanecznych
  • inicjacja i organizacja różnorodnych zabaw z wykorzystaniem muzyki

W zajęciach uczestniczyło 16 nauczycieli wychowania fizycznego z terenu miasta Jaworzna oraz ponad 30 uczniów.