Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Aerobik rekreacyjny

„AEROBIK REKREACYJNY NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO”

Data: 10.10.2014r. – 30.10.2014 r.
Miejsce: ZS 4 w Jaworznie, G 11 w Jaworznie
Prowadzący: mgr Mariusz Kowalski, mgr Ewa Krzywosz

Warsztaty miały na celu zapoznanie oraz opanowanie przez uczestników umiejętności planowania i prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego z zastosowaniem podstawowych kroków i figur aerobiku oraz zasad budowania choreografii.

wiadomości:

  • nazewnictwo i technika wykonania poszczególnych kroków aerobiku rekreacyjnego
  • przepisy dotyczące aerobiku rekreacyjnego
  • znajomość zasad, form i metod budowy choreografii
  • znaczenie tańca w życiu człowieka

umiejętności:

  • umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych lekcji wychowania fizycznego zawierających choreografię aerobiku rekreacyjnego
  • prawidłowy dobór zestawów ćwiczeń wzmacniających i rozciągających poszczególne partie ciała

postawy:

  • piękno muzyki i ruchu
  • kultura zachowania się na imprezach tanecznych
  • inicjacja i organizacja różnorodnych zabaw z wykorzystaniem muzyki

W warsztatach uczestniczyło 16 nauczycieli wychowania fizycznego z terenu miasta Jaworzna.