Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Badminton

„BADMINTON NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO”

Data: 14.01.2015 r.
Miejsce: Hala sportowa Via Sport w Jaworznie
Prowadzący: mgr Katarzyna Dubiel, mgr Mariusz Kowalski, Dariusz Opatrzyk (instruktor sportu – badminton)

Warsztaty miały na celu zapoznanie oraz opanowanie przez uczestników umiejętności planowania i prowadzenia zajęć badmintona na lekcjach wychowania fizycznego.

wiadomości:

  • nazewnictwo i technika wykonania poszczególnych elementów technicznych,
  • przepisy badmintona, sędziowanie,
  • znajomość zasad, form i metod prowadzenia lekcji,

umiejętności:

  • postawa badmintonisty,
  • umiejętność techniczne (serw, klir, smecz, skrót, drajw),
  • poruszanie się po boisku,

postawy:

  • kształtowanie zdrowej rywalizacji, współpraca w parach,
  • przygotowanie do pełnienia funkcji zawodnika i sędziego w sporcie,
  • przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo – ruchowej.

W warsztatach uczestniczyło 35 nauczycieli wychowania fizycznego z terenu miasta Jaworzna.