Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działo się: 19 sierpnia 2021

Aktualności

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego - głosuj na Jaworzno!

Trwa plebiscyt publiczności w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszona została modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem terenu. Głosować, na naszą inwestycję, można do końca sierpnia. +

Osiedle Stałe: mobilny punkt spisowy od 20 sierpnia

Już od najbliższego piątku, 20 sierpnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Łukasiewicza 7 w Jaworznie (Osiedle Stałe) uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy, obsługiwany przez rachmistrzów spisowych. +

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I"

Od 30 sierpnia do 20 września br. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie. +

Narodowy Spis Powszechny do 30 września

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. +