Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konferencja naukowa z okazji 120-lecia Jaworzna

20 października 2021, 14:27

Konferencja naukowa z okazji 120-lecia Jaworzna

Konferencja naukowa z okazji 120-lecia Jaworzna

Prezydent Miasta Jaworzna oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna zapraszają na zorganizowaną w ramach obchodów 120-lecia Jaworzna konferencję naukową pt. JAWORZNO KIERUNEK DZIEDZICTWO (tożsamość, zabytki, kultura), która odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 10.00 w ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2. Wstęp wolny.

W programie konferencji:

  • Rodowód (młodego) miasta - z problematyki badań etnograficznych i zabytkoznawczych - dr Marek Grabski | Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu.
  • "Muzeum Narodowe w Jaworznie" - badania terenowe Pracowni Badań Socjologicznych Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 60 - dr Dorota Jędruch | Uniwersytet Jagielloński - Instytut Historii Sztuki.
  • Ostatnie akcje plenerowe - Plener Malarski przy HSO "Szczakowa". Schyłek mecenatu przemysłowego PRL - dr Bernadeta Stano | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  • Studium przypadku jaworznickiej kopii obrazu, autorstwa Łukasza Cranacha Starszego. Problemy rozpowszechniania wzoru ikonograficznego i zagadnienia konserwatorskie. Przyczynek do opracowania dziedzictwa sakralnego miasta Jaworzna - Iwona Brandys | Muzeum Miasta Jaworzna / Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna.
  • Jaworznickie "Grodzisko" w źródłach pisanych od XVIII wieku - Piotr Burczy | Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Twórcy jaworznickiego przemysłu w dobie odzyskania niepodległości przez Polskę - Adrian Rams | Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Tożsamość kulturowa na styku Małopolski i Górnego Śląska. Rola i znaczenie badań terenowych w kultywowaniu dziedzictwa na ziemi Jaworznickiej  i w Zagłębiu Dąbrowskim - dr Robert Garstka | Instytut Myśli Polskiej  im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  • Pamięć nieodległa - dziedzictwo i krajobraz kulturowy Jaworzna. Jak udostępniać  mieszkańcom i turystom dziedzictwo i historie miejsca? - Karolina Fidyk | Małopolski Instytut Kultury.

Partner merytoryczny: Muzeum Miasta Jaworzna.

 

Obrazek