Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejska Biblioteka Publiczna zdobyła grant dla Jaworzna

21 czerwca 2017, 08:58

Miejska Biblioteka Publiczna zdobyła grant dla Jaworzna

Miejska Biblioteka Publiczna zdobyła grant dla Jaworzna

Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS "Pomysły chroniące środowisko" najlepszym w Jaworznie okazał się pomysł Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki zdobytym funduszom miasto rozpocznie w  sierpniu program informacyjny na temat jakości jaworznickiego powietrza.

W czasie tegorocznej zimy zawartość pyłów zawieszonych w powietrzu miast woj. śląskiego kilkakrotnie przekroczyła poziom alarmowy. W odpowiedzi na pogarszającą się jakość powietrza od sierpnia do listopada br. na terenie Jaworzna zrealizowany zostanie projekt pn. "Biblioteka dla powietrza". W jego ramach mieszkańcy zyskają dostęp do codziennych, aktualizowanych pomiarów jakości powietrza w mieście. Informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest koordynatorem projektu. Wśród zaplanowanych działań są również warsztaty dla jaworznickiej młodzieży, konkurs ekologiczny oraz uzupełnienie księgozbioru biblioteki o literaturę poruszającą temat jakości powietrza. Wszystkie informacje na temat postępów projektu będą publikowane na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Fundusze na zakup miernika jakości powietrza oraz pozostałe działania w ramach programu "Biblioteka dla powietrza" pochodzą z Programu Grantowego ENERIS.

- Mamy nadzieję, że udostępniając wyniki pomiarów jakości powietrza, przyczynimy się uświadomienia mieszkańcom skali problemu, jakim jest smog, a także przyjęcia wobec niego aktywnej postawy. Będziemy uczyć, jak interpretować wskaźniki, jakie rodzaje zanieczyszczeń istnieją i jaki mają wpływ na nasze codzienne życie. Skupimy się na budowaniu poczucia odpowiedzialności za powietrze, którym wszyscy oddychamy - powiedziała Monika Rejdych, dyrektor MBP w Jaworznie, koordynatorka zwycięskiego projektu.

- Problem zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie poważny w śląskich miastach. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że wśród tegorocznych zgłoszeń do Programu Grantowego ENERIS, które zostały nadesłane z Jaworzna, znalazł się projekt dotyczący właśnie tego problemu. Jego rozwiązanie leży w gestii każdego z nas - naszych świadomych wyborów podejmowanych każdego dnia - powiedział Michał Bogacki, dyrektor ds. operacyjnych MPO w Jaworznie, fundatora grantu.

Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy - burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. Z ramienia Jaworzna w obradach jury uczestniczyła Monika Bryl, wiceprezydent miasta.

Ogólnopolska zielona mobilizacja

Projekt Zespołu Szkół w Trzebini jest jednym z dziewięciu wniosków, które w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS zostały nagrodzone grantem w wysokości do 3 tysięcy złotych. Fundusze zostały przyznane lokalnym aktywistom w całej Polsce - poza Jaworznem, wnioski były przyjmowane między innymi ze Świdnicy, Pruszcza Gdańskiego, Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Tomaszowa Mazowieckiego. Najlepsze eko-projekty otrzymają dofinansowanie na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia naturalnego. Do końca roku zielone fundusze będą zmieniać nie tylko polskie miasta, ale również stan świadomości ich mieszkańców, uwrażliwiając ich na stan środowiska naturalnego.

Pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS zaktywizowała na rzecz środowiska lokalnego prawie 4 tysiące osób w całej Polsce, w tym aktywistów z Jaworzna. Ubiegłoroczny laureat programu z terenu miasta - Szkoła Podstawowa nr 19, od września do grudnia przeprowadził cykl obserwacji astronomicznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Dzięki projektowi zwrócono uwagę na mało znany problem, jakim jest zanieczyszczenie światłem oraz na potrzebę oszczędzania elektryczności.

***

ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj - Odzyskuj - Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj - te odpady, których nie można odzyskać.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl

ObrazekObrazekObrazekObrazek