Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mapa Historyczna Jaworzna

26 maja 2017, 11:00

Zachęcamy do współtworzenia Historycznej Mapy Jaworzna

Zachęcamy do współtworzenia Historycznej Mapy Jaworzna

Urząd Miejski w Jaworznie oraz Muzeum Miasta Jaworzna zachęcają wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji i poszerzenia wiedzy na temat miejsc i obiektów o wysokiej wartości historycznej oraz świadectw jaworznickich dziejów, rozkwitu kultury i sztuki na terenie naszego miasta. Opracuj z nami niezwykłą mapę, jakiej w naszym mieście jeszcze nie było!

Tworzenie mapy wpisuje się w prowadzone w mieście konsultacje społeczne. To kolejne działanie po akcji dekomunizacji, podczas której mieszkańcy Jaworzna mogli podać propozycje nowych nazw dla ulic, które muszą zostać zmienione ze względu na ustawę dekomunizacyjną.

Historyczna mapa

Celem inicjatywy jest stworzenie katalogu miejsc istotnych dla dla historii miasta, początkowo w formie serwisu internetowego, zawierającego dokładną lokalizację, materiały historyczne, fotografie i filmy prezentujące wskazane miejsca. Docelowo planuje się, aby ważne dla historii miejsca zostały opisane również w przestrzeni publicznej miasta.

- Zapraszamy do współtworzenia jaworznickiej mapy historycznej i zgłaszania własnych propozycji włączenia lokalnych miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej do wirtualnej bazy - mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. - Zgłaszać można zarówno miejsca, jak również inne ciekawe tereny, obiekty czy budowle, które związane są z historią Jaworzna.

Zachęcamy mieszkańców do składnia swoich propozycji w terminie do 31 sierpnia br. na drukach dostępnych m.in. w Muzeum Miasta Jaworzna, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz w Punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanym w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także do pobrania poniżej.

Wypełniony druk można:

  • przesłać na adres Muzeum Miasta Jaworzna (ul. Pocztowa 5),
  • zostawić w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna,
  • przesłać skan e-mailem na adres: info@muzeum.jaw.pl

Przesłane przez mieszkańców propozycje zostaną rozpatrzone do końca września 2017 roku. Wówczas upubliczniona zostanie oficjalna strona katalogu historycznego.

Projekt jest realizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

Obrazek