Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bądź na plus 60!

12 maja 2017, 12:28

Zajęcia artystyczno-ceramiczne, treningi pamięci, zajęcia malarskie, warsztaty fotograficzne, koncert muzyki poważnej i pokazy Flamenco - to tylko niektóre z atrakcji, z jakich będą mogli skorzystać jaworzniccy seniorzy. Dzięki staraniom jaworznickiego Urzędu Miejskiego stowarzyszenie "Nasza Przystań" zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie oferty edukacyjno - kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

W ramach projektu już w najbliższą środę, 17 maja br. o godz. 17.00 w C.K. "Teatr Sztuk" odbędzie się koncert muzyki poważnej "Od impresjonizmu do ... tanga" - duet CLASSICPAIR, w składzie: Agata Hańko - fortepian, Jakub Jarosz - saksofon.

Jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem "Nasza Przystań" - tel/fax: 32 616 59 73, e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

***

W ramach zadania "Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów" przewidziano organizację wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno - manualnych (ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej, a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400 osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.

Projekt przewiduje również utworzenie Jaworznickiego Obserwatorium Międzypokoleniowego przy Muzeum Miasta Jaworzna, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy i kompetencji między pokoleniami. Ponadto podsumowaniem wszystkich wydarzeń zorganizowanych w ramach programu będzie Tydzień Seniora, na którym zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczestników.