Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Byczyna na kartach historii

3 kwietnia 2017, 11:09

W środę, 5 kwietnia w Muzeum Miasta Jaworzna, odbędzie się wernisaż wystawy "Byczyna - karty z historii". Jaworznianie będą mieli okazję obejrzenia ekspozycji do 31 maja br.

Wystawa jest prezentowana od 24 marca do 31 maja 2017 r. w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Jej wernisaż odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 17.00. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Jaworzna koło Byczyna.

Wystawa porusza wybrane zagadnienia z historii Byczyny, począwszy od pierwszej wzmianki źródłowej o osadzie z 1229 r., tym samym jest dzielnicą miasta o najdłuższej historii. Na ekspozycji będzie można zapoznać się z początkami osady, wpływem położenia geograficznego na układ urbanistyczny osady, własnością ziemi i organizacją terytorialną.

Ponadto przedstawiona zostanie historia parafii, edukacji szkolnej, II wojny światowej i okresu powojennego. Szczególnie interesujący element wystawy stanowi makieta Byczyny wykonana na podstawie mapy katastralnej z 1848 r. Wystawa jest bogato ilustrowana zdjęciami zamieszczonymi w dwóch tomach albumu Byczyna na starej fotografii.
 

Obrazek