Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stacja Jaworzno - pisarze i poeci

20 września 2016, 08:49

Stacja Jaworzno - pisarze i poeci, to innowacyjny projekt biblioteczny, którego podstawowym celem jest krzewienie literatury, czytelnictwa i kultury. Pomysł opracowania programu zrodził się z lektury materiałów źródłowych, związanych z historią  dworca kolejowego w Szczakowej, z którego rozpoczynali swą podróż mieszkańcy Jaworzna, kierując się m.in. do Wiednia, a także zacne i cenione osobistości, spoza naszego miasta, zatrzymujące się tutaj podczas swoich wojaży.

Szczególną grupę, przemieszczających się żelazną trakcją, stanowili artyści, w tym mistrzowie pióra - pisarze, poeci i dziennikarze. Z uwagi na przyświecającą Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie dbałość o pielęgnowanie tradycji, związanych z naszą małą ojczyzną, jak również popularyzację literatury, sztuki, muzyki i czytelnictwa, przygotowano spotkania z twórczością, takich pisarzy jak: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Maria Konopnicka, Józef Ignacy Kraszewski. Ponadto planowana jest organizację wydarzeń z udziałem: autorów książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aktorów, dziennikarzy i krytyków.

Zapraszamy do Biblioteki!

Obrazek