Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Kultury w Teatrze Sztuk

7 marca 2016, 08:02

Kolejną placówką, w której - 2 marca - odbyło się posiedzenie członków Jaworznickiej Rady Kultury był Teatr Sztuk. Spotkania doradczo-opiniodawczego gremium, powołanego przez Prezydenta Miasta, z dyrekcjami i pracownikami lokalnych instytucji kultury są szansą na zaprezentowanie bieżącej działalności jednostek oraz do dyskusji nad nowymi kierunkami działań.

Na początku spotkania w Teatrze Sztuk, dyrektor placówki Ewa Sałużanka zaprezentowała dotychczasową działalność instytucji, która - przypomnijmy - została wyodrębniona ze struktur MCKiS i samodzielnie funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z celami statutowymi, jednostka skupia się na tworzeniu i upowszechnianiu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej i społeczno - kulturalnej. Ponadto Teatr Sztuk organizuje w mieście ciekawe happeningi, które mają aktywizować mieszkańców do uczestnictwa w kulturze, a także - w systemie impresaryjnym - produkuje m.in. własne spektakle i nagrywa płyty.

W trakcie dyskusji, pracownicy Teatru Sztuk przybliżyli arkana swojej pracy, w zakresie prowadzenia warsztatów oraz kółek wspierających rozwój różnego rodzaju sztuk: muzyki, plastyki, tańca, teatru, sztuk medialnych i rzemiosła artystycznego. Zwrócili ponadto uwagę na działania, wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska osób wykluczonych i będących w wieku senioralnym oraz na współpracę z innymi instytucjami.

Przybliżono także funkcjonowanie, istniejącej w ramach Teatru Sztuk, Galerii Sektor I, mającej siedzibę przy ul. Mickiewicza 21. Jednostka ta skupia się na działalności wystawienniczej oraz promowaniu i objaśnianiu nowoczesnych sztuk wizualnych. Ponadto prowadzący galerię - Monika i Leszek Lewandowscy są pomysłodawcami i organizatorami festiwalu „Art Tranzyt”, odbywającego się co dwa lata, także w Jaworznie.

Na zakończenie spotkania, dyrektor Ewa Sałużanka przedstawiła plan działania Teatru Sztuk na najbliższy rok.

Obrazek