Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Elektryzujące Jaworzno - promocja potencjału inwestycyjnego miasta

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został złożony we wrześniu 2009 r. w ramach Poddziałania 1.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Promocja inwestycyjna.

Projekt obejmował przeprowadzenie kampanii wizerunkowej i produktowej ukierunkowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą Jaworzna, realizowaną w kraju i zagranicą, wykorzystującą na wielką skalę nowe media, a szczególnie narzędzie nowoczesnej komunikacji elektronicznej – Internet, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych form promocji.

Projekt miał za zadanie wykreowanie rozpoznawalnej marki Jaworzna poprzez spójny system identyfikacji wizualnej Miasta, pod hasłem: Elektryzujące Jaworzno.

Realizacja projektu pozwoliła na wypromowanie potencjału gospodarczego i społecznego miasta.

Na planowane działania złożyły się następujące narzędzia komunikacyjne:

 1. Reklama na nośnikach outdoor, w mediach drukowanych i elektronicznych.
 2. Reklama z wykorzystaniem Internetu: banery, reklama kontekstowa, newslettery, blogi, kampanie mailingowe.
 3. Własne serwisy internetowe.
 4. Media relations.
 5. Filmy reklamowe.
 6. Nowe media: widżety.
 7. Standardowe narzędzia promocyjne: gadżety (breloczki pendrivy, długopisy pendrivy, notesy z długopisami, pendrivy-karty, kamery internetowe z klipsem, aparaty cyfrowe w kształcie karty kredytowej, aktówki).
 8. System identyfikacji wizualnej.

Celem projektu był wzrost rozpoznawalności marki Jaworzna w skali regionu, kraju i świata.

Cele ogólne projektu to:

 1. wypromowanie potencjału gospodarczego i społecznego Miasta Jaworzna,
 2. wdrożenie nowatorskiej inicjatywy promocji gospodarczej, która będzie rozwijana w przyszłości,
 3. promocja „nowych mediów” i społeczeństwa informacyjnego,
 4. zmniejszenie bezrobocia w mieście, a pośrednio w województwie,
 5. transfer nowych technologii i innowacji do Jaworzna, a pośrednio do województwa,
 6. poprawa wizerunku Miasta.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2010 - grudzień 2012.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Obrazek