Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trasy rowerowe

Projekt pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Miasto Jaworzno” polegał na wytyczeniu i oznakowaniu turystycznych szlaków rowerowych na terenie miasta Jaworzna wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury (oznakowanie, tablice informacyjne z mapami szlaków, stojaki na rowery, miejsca postojowe, bariery zabezpieczające, mostki na ciekach itp.).

Ogólnym celem projektu był wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Jego osiągnięcie było uwarunkowane rozwojem infrastruktury aktywnych form turystyki. W dalszej perspektywie projekt przyczynił się do umocnienia sektora usług związanych z turystyką, co podniosło atrakcyjność turystyczną województwa. Powstałe w wyniku realizacji projektu szlaki, są też ważnym narzędziem promocji regionu.

Głównym celem  planowanego przedsięwzięcia był wzrost zainteresowania turystyką rowerową poprzez utworzone sieci tras rowerowych spójnej z siecią regionalną.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępu do krajoznawczych i rekreacyjnych szlaków rowerowych.
  • Ułatwienie orientacji w terenie korzystającym z infrastruktury rowerowej.
  • Zapewnienie wygodnego użytkowania szlaków.
  • Podniesienie wiedzy na temat walorów kulturowych i rekreacyjnych sieci szlaków rowerowych w Jaworznie i regionie.

Przebieg tras rowerowych został opracowany w dokumencie z października 2008 r., pn. Szczegółowa koncepcja dla zadania pn. "Regionalny obszar rekreacyjno turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym - miasto Jaworzno" przez Pana Piotra Rościszewskiego. Wg tej koncepcji przez teren Jaworzna przebiega 28 tras rowerowych, w tym 3 główne (Nr 7 Katowice – Mysłowice - Jaworzno-Jeleń - Jaworzno-Byczyna -Chrzanów; Nr 8 Pszczyna - Bieluń Stary – Jaworzno-Jeleń – Jaworzno – Jaworzno-Szczakowa – Sławków i Nr 28 Mikołów – Mysłowice-Brzezinka – Jaworzno) oraz 15 tras zbiorczych łączących dzielnice i osiedla oraz tereny rekreacyjne Jaworzna oraz sąsiednich miast i Gmin, a także 10 tras lokalnych i łączników pomiędzy trasami oraz odgałęzienia tras zbiorczych – łącznie ok. 277 km.

W ramach projektu zrealizowano:

  • oznakowanie 277 km szlaków rowerowych (w tym na drogach);
  • 25 punktów odpoczynkowych na utwardzony terenie, zaopatrzonych w stół z ławami, stojak na rower, tablicę informacyjną drewnianą;
  • 54 tablice informacyjne z mapami szlaków (29 metalowych, 25 drewnianych) oraz 220 szt. tabliczek kierunkowych (R3);
  • barierki drewniane zabezpieczające o łącznej długości 300 m, mostki na ciekach – 3 szt.
  • przewodnik z mapą oraz mapami elektronicznymi (ISDP, GPS).

Okres realizacji: wrzesień 2009 – maj 2010 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 774 684,53 zł

Wysokość dofinansowania: 498 966,64 zł

Wkład własny: 275 717,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Obrazek