Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno

Projekt polegał na budowie sieci transmisji danych, która połączyła wszystkie jednostki miejskie zlokalizowane w zasięgu budowanej sieci , a tym samym ułatwiła firmom komercyjnym zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu dla mieszkańców miasta.

Głównym celem projektu było stworzenie korzystnych warunków do efektywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta Jaworzna, a co za tym idzie wzrost ilości, poprawienie jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu administracji publicznej dostępnych droga elektroniczną.

Wybudowana sieć została podzielona na 2 części: część przewidziana na potrzeby Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek miejskich; część przewidziana pod dzierżawę dla komercyjnych dostawców Internetu.

Poglądowy schemat sieci można zobaczyć w Internetowym Planie Miasta.

Część sieci przewidziana na potrzeby Urzędu umożliwiła świadczenie szeregu usług oraz połączyła wiele ośrodków życia publicznego miasta, gwarantując im odpowiednią jakość transmisji, czyli zapewniając wymagane przepustowości i bezpieczeństwo przesyłu danych.

Wśród usług sieciowych możliwych do realizacji za pomocą wybudowanej sieci należy zaliczyć takie usługi jak:

  • e-Administracja, e-Zakupy, e-Zdrowie, e-Edukacja;
  • telefonia internetowa;
  • telewizja internetowa;
  • usługi multimedialne;
  • monitoring wizyjny miasta.

Podłączenie jednostek samorządu, jednostek podległych oraz szkół, jedną wydajną siecią, pozwoli również w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć koszty ponoszone przez gminę na usługi telekomunikacyjne. Część sieci przewidziana pod dzierżawę komercyjnym dostawcom internetu ułatwi i przyśpieszy inwestycje w zakresie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu mieszkańcom naszego miasta. Dzierżawione będą fragmenty w miejscach, w których budowa długich odcinków sieci dystrybucyjnej jest nieopłacalna dla prywatnych przedsiębiorców (np z powodu małej ilości potencjalnych odbiorców zamieszkujących dany obszar miasta). Dzięki zapewnionemu przez Gminę dostępowi do sieci szkieletowej, przedsiębiorcy chcący podłączyć obywateli miasta muszą zrealizować jedynie podłączenie na krótkim odcinku - pomiędzy mieszkaniem zainteresowanej osoby a wybudowaną i udostępnioną przez Miasto siecią. Znacznie zmniejszy to koszty podłączenia i zwiększy zainteresowanie świadczeniem usług dostępu do Internetu.

Dokumentację dotyczącą udostępniania włókien światłowodowych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sieć została wybudowana w oparciu o technologię światłowodową.

Wartość projektu: 10 713 090,58  zł

Wkład własny: 3 109 695,56 zł

Poziom dofinansowania: 7 603 395,02  zł

Czas realizacji projektu to lata: 2008 - 2013

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu odbyło się 10 grudnia 2013 r.

O szczegółach realizacji projektu można było usłyszeć na konferencji podsumowującej inwestycję, która odbyła się 18 lutego 2014 r. O wydarzeniu tym można przeczytać w materiale pt. Jaworznicka Sieć Szerokopasmowa.

Podsumowanie realizacji projektu znajduje się także w prezentacji pt. Miejska Sieć Szerokopasmowa(.pdf).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Obrazek