Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Droga Współpracy Regionalnej

Droga Współpracy Regionalnej ma dla miasta duże znaczenie. W perspektywie czasu jej budowa wpłynęła na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu śląskiego, poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług.

Droga skomunikowała węzeł Jeleń z Drogą Krajową 79 i w ten sposób z węzłem Byczyna, dzięki czemu tereny inwestycyjne w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej zyskały pełną obsługę komunikacyjną mimo tego, że zjazd na autostradę w kierunku Krakowa na węźle Jeleńskim nadal pozostaje zamknięty.

Nowa droga służy także mieszkańcom Jelenia. Dzięki jej budowie z Wygody do Śródmieścia można dojechać zaledwie w ciągu 5 minut.

3,5 kilometrowy odcinek nowej drogi posiada nośność autostradową oraz nawierzchnię o podwyższonej wytrzymałości. Każda z jezdni ma po 3,5 metra szerokości, dodatkowo wzdłuż trasy poprowadzono asfaltową ścieżkę rowerową.

Droga Współpracy Regionalnej powstała dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej – do każdej wydanej przez miasto złotówki Unia dołożyła cztery złote.

Wartość projektu: 38 417 219,59 zł

Poziom dofinansowania: 28 700 294,29 zł

Wkład własny: 9 716 925,30 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Obrazek