Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przebudowa i doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców 1

Obrazek

Przebudowa i doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców 1 i przy ulicy Jaworznickiej przy adresie Moździerzowców 1A

Zadanie polega na wykonaniu kompletu doświetleń przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców - dwie latarnie LED z światłem wertykalnym (wydobywającym sylwetkę pieszego) oraz oświetlającym strefę dojścia. W ramach zadania zostanie również odtworzona nawierzchnia w obrębie nowych instalacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.625.2021.RFRDPP.

Całkowita wartość inwestycji: 48 565,46 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 48 565,46 zł
Wartość dofinansowania: 36 800,00 zł