Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Obrazek

Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Zadanie polega na wykonaniu doświetlenia wertykalnego przejścia dla pieszych przy ul. Jaworznickiej zlokalizowanego za znajdującym się na skrzyżowaniu kompleksem przystanków autobusowych. W ramach zadania zostanie odtworzona nawierzchnia odcinków chodników na dojściu do przystanków w obrębie skrzyżowania.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.625.2021.RFRDPP.

Całkowita wartość inwestycji: 26 252,22 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 26 252,22 zł
Wartość dofinansowania: 21 001,77 zł