Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz praktyki zawodowe.

Obrazek

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: GMINA MIASTA JAWORZNA
Realizatorzy: ZSP nr 2 w Jaworznie, SOSW Jaworzno
Termin realizacji: 1 marca 2019 -27 lutego 2021
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 516 734,66

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne, kursy, dla 105 osób (44 K i 61M)uczniowie ZSP nr 2 oraz SOSW w Jaworznie. Realizację celu umożliwią zadania:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami
 • umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
 • praktyki zawodowe u pracodawców,
 • wyposażenie pracowni w szkołach,
 • szkolenia:
 • Kurs wózków widłowych z bezpieczna wymianą butli,
 • Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiet EXCEL wraz z egzaminem MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
 • Język obcy zawodowy dla logistyków
 • Kurs kierowcy zawodowego wraz z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną rozszerzona
 • Kurs prawa jazdy kategorii B
 • Kurs tworzenia sklepów internetowych i prowadzenia sprzedaży internetowej
 • Przedstawiciel handlowy
 • Odporność psychiczna handlowca Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem
 • Kurs kelnerski I stopnia
 • Kurs baristyczny I stopnia
 • Kurs cukierniczy
 • Kurs kuchni włoskiej
 • Kurs pn. Pomoc kuchenna
 • Ceramika w edukacji artystycznej i terapii
 • Ceramiczna mozaika artystyczna.

W ramach projektu doposażone zostaną dwie szkoły (ZSP nr 2 oraz SOSW), w których utworzone zostaną pracownie:

 • technik logistyk odzwierciedlającej naturalne warunki pracy ,
 • technik handlowiec odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
 • technik transportu kolejowego odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
 • kucharz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
 • garncarz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy.